علی مطهری

مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان

علی مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی امروز نظارت دلبخواهی است.

مطهری خواستار توضیح دولت در مورد لردگان شد

علی مطهری، ضمن اعلام توفع مردم نسبت به پاسخگویی در مورد حادثه لردگان، خواستار توضیح دولت در این مورد شد.