گزیده اخبار :

سحر تبر

ابتلا سحر تبر به کرونا

سحر تبر در زندان مبتلا به کرونا شد.

پرونده سحر تبر به دادگاه انقلاب ارسال شد

وکیل سحر تبر: اسناد و مدارک روانپزشکی موجود در مورد موکل نشان می دهد که حتی سال‌ها پیش از رسیدن به سن قانونی رشد، مبتلا به «افسردگی عمده» و «سایکوز» بوده است.

تبری که سحرها بر دنیای حقیقی ما زدند

روزهای گذشته دنبال کنندگان فضای مجازی با خبری مواجه شدند که تیتر بسیاری از شبکه های مجازی بود.