گزیده اخبار :

راهپیمایی

راهپیمایی روز قدس برگزار می شود

راهپیمایی روز قدس در شهرهایی با وضعیت سفید برگزار می شود.

ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﻭﺯ گذشته ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ .

گرامیداشت 9 دی

برخی از حاضران در میدان امام حسین که دست نوشته‌هایی همچون « مرگ بر فتنه‌گر» در دست دارند، با سر دادن شعار « فتنه اقتصادی؛ حربه جدید دشمن» از نقش دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور سخن گفتند.