گزیده اخبار :

تلسکوپ فضایی

ناسا نزدیک‌ترین تصاویر ثبت شده از خورشید را منتشر کرد

با بررسی این تصاویر می توان درک بهتری از جو خورشید و عناصر تشکیل دهنده آن به دست آورد

یک ستاره کمیاب در فاصله 16 هزار سال نوری از زمین کشف شد

محققان با مطالعه خصیصه های فیزیکی این جرم ستاره ای توانستند سن این ستاره نوترونی را برآورد کنند

سیارک غول پیکر بالاخره از کنار زمین عبور کرد؛ نابودی زمین شاید سال 2079!

اندازه گیری هایی که با کمک رادار صورت می گیرد به محققین این امکان را می دهد تا مکان دقیق سیارک در آینده، مانند نزدیک ترین فاصله به زمین را پیش بینی کنند

ناسا از کشف شبیه ترین سیاره به زمین خبر داد

این سیاره قادر به دریافت 75 درصد نور می باشد که باعث می شود دمایی مشابه زمین داشته باشد