دسته : اقتصاد
شماره : 13254225207
تاریخ : 26 شهريور 1399
تصویب تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس به تصویب رسید.

تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس به تصویب رسید.

در جلسه ای که صبح امروز با حضور اعضای هییت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، سازوکار حمایت از بازار سرمایه با استفاده از سپرده گذاری یک درصد منابع صندوق توسعه ملی مورد تاکید قرار گرفت.

صندوق توسعه ملی در راستای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه آمادگی خود را جهت سپرده گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.