دسته : اقتصاد
شماره : 13254222709
تاریخ : 19 اسفند 1398
سقف کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان شد با شیوع بیماری کرونا خرید های اینرنتی و تراکنش های مالی در بستر اینترنت به شدت افزایش پیدا کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، بانک مرکزی از افزایش سقف کارت به کارت به ۱۰ میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک خبر داد. داوود محمد بیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ، در خصوص اعمال تمهیدات جدید از سوی بانک مرکزی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش حضور مشتریان در شعب بانکی گفت:

سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک در راستای کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانکی تا اطلاع ثانوی با ابلاغ جدید به شبکه بانکی به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

محمد بیگی تاکید کرد: سقف کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان همچنان تا اطلاع ثانوی ۳ میلیون تومان است.

پیش از این سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک از ۳ میلیون تومان بود که با شیوع بیماری کرونا به صورت روزانه به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود که این میزان با تمهیدات جدید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

با شیوع بیماری کرونا خرید های اینرنتی و تراکنش های مالی در بستر اینترنت به شدت افزایش پیدا کرده است.