گزیده اخبار :

جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس

توان موشکی ایران در سطوح مختلف عامل بازدارنده خارجی و غیر قابل مذاکره خواهد بود
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس
 جهنم دشمنان در خلیج تا ابد فارس

امتیاز 4.78/5

دیدگاه کاربران

اعداد وارد شده صحیح نمی باشد
ثبت دیدگاه