کودکان و نوجوانان در تله فضای مجازی

کودکان و نوجوانان در تله فضای مجازی

با فرزندان خود در مورد خطرات احتمالی که در فضای مجازی ممکن است با آن روبرو شوند صحبت نموده و با اینکار آنها را از قرار گیری در موقعیت های خطرناک و نگران کننده حفظ نمایید.

امتیاز 4.2/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه