گزیده اخبار :

کلید حل مشکلات با ایران؛ دیپلماسی، احترام و عدم مداخله

حسین موسویان در نشست مجازی شورای روابط خارجی پنسیلوانیای آمریکا: دیپلماسی، احترام و عدم مداخله؛کلید حل مشکلات با ایران است.
کلید حل مشکلات با ایران؛ دیپلماسی، احترام و عدم مداخله

حسین موسویان در نشست مجازی شورای روابط خارجی پنسیلوانیای آمریکا:  دیپلماسی، احترام و عدم مداخله؛کلید حل مشکلات با ایران است.

حسین موسویان در نشست مجازی شورای روابط خارجی پنسیلوانیای آمریکا گفت: 

منطقه ای کردن اصول برجام: چون برجام جامعترین سند تاریخ عدم اشاعه سلاح های هسته ای است. درحقیقت ترامپ با کشتن برجام، ضربه اصلی را به بزرگترین سرمایه عدم اشاعه سلاح های هسته ای درجهان زد. او تا کنون 90% برجام را نابود کرده است. اما با منطقه کردن برجام، حداقل میتوان مهمترین ترین گام برای عاری سازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی را برداشت و برای همیشه به تهدید سلاح های هسته ای اسرائیل خاتمه داد. آمریکا و اسرائیل و عربستان سه دشمن اصلی برجام هستند درحالیکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان از برجام حمایت میکنند.

ایجاد غنی سازی مشترک منطقه ای: اروپایی ها چنین سیستمی را درقالب شرکت مشترک غنی سازی یورنکو ایجاد کرده اند و چنین سیستمی باعث اعتماد سازی بین کشورهای اروپایی درامر غنی سازی شده است.

سیستم همکاری و امنیت جمعی درخلیج فارس: درقالب ایجاد یک سیستم همکاری جمعی که شامل همکاریهای سیاسی-اقتصادی-امنیتی-نظامی باشد؛ میتوان اصل عاری بودن خلیج فارس از سلاح های هسته ای و کشتارجمعی را گنجاند.   

 اقدام گام به گام: برای تحقق طرح عاریسازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی، لازم است  طرحی گام به گام همراه با اقدامات اعتماد سازی لازم اجراء شود. برای مثال "معاهده عدم تجاوز" بین کشورها میتواند یک اقدام تعیین کننده در امر اعتماد سازی باشد.

امتیاز 3.38/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه