گزیده اخبار :

کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران

کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران
کرونا و تعطیلی مغازه ها در تهران

امتیاز 3.77/5

دیدگاه کاربران

  1. پس تکلیف دست فروشهای فلکه سوم تهرانپارس وخیلی جاهای دیگر تهران که شبها از یازده شب تا صبح بساط میکنند چه چرا طرح فقط باید برای مغازه دارها باشد

اعداد وارد شده صحیح نمی باشد
ثبت دیدگاه