گزیده اخبار :

پیشگیری و کاهش شیوع بدرفتاری با کودکان در پاندمی کرونا

برنامه کشوری: آماده سازی و اجرای طرح" اجتماع جایی برای پیشگیری از بدرفتاری با کودکان در شرایط پاندمی کووید ۱۹ ".مقدمات و ظرفیت سازی های این طرح از نیمه‌ی دوم سال جاری در کشورآغاز شده است.
پیشگیری و کاهش شیوع  بدرفتاری با کودکان در پاندمی کرونا

به گزارش پایگاه خبرگزاری ایران زمین، برنامه کشوری «اجتماع جایی برای پیشگیری از بدرفتاری با کودکان در شرایط پاندمی کووید ۱۹»، با همکاری مشترک صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در مناطق تحت پوشش چهار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، هرمزگان، سمنان و گلستان به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

پیام روشنفکر عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مجری طرح، گفت: مقدمات و ظرفیت سازی های این طرح از نیمه‌ی دوم سال جاری آغاز شده و قرار است در این طرح اجتماع محور، چهار دانشگاه مذکور برنامه‌ای را در اجتماعاتی با مشارکت مردم و سازمان‌های همکار در مناطق جغرافیایی خود، به منظور پیشگیری از بدرفتاری با کودکان صورت گیرد.

وی در راستای دلایل ضرورت اجرای این طرح اظهار داشت: بر اساس یک مطالعه مروری و بر پایه ۱۳ مطالعه قبلی، در کشور ما، میزان شیوع کودک آزاری جسمی ۴۳ درصد، آزار عاطفی ۶۴ درصد و شیوع غفلت ۴۰ درصد است و در کنار مصادیق معمول بدرفتاری با کودکان، مصادیقی از بالا بودن انتظارات آموزشی غیر معمول از کودکان، و استفاده از کودکان برای تبلیغات و مدلینگ در شهرهای بزرگ و در برخی مناطق نابرخوردار از قبیل نوزادان رها شده، استفاده از مواد مخدر به منظور درمان، خواباندن یا آرام سازی کودک، اجبار به ترک تحصیل بخصوص برای کودکان دختر گزارشاتی انجام شده است.

این محقق حوزه رفاه اجتماعی افزود: بدرفتاری با کودک می‌تواند در خانه، محیط آموزشی، محیط ورزشی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز نگهداری و یا کوچه و خیابان رخ دهد. هدف طراح این است که با مداخلات مبتنی بر مشارکت اجتماعات محلی، اقدامات پیشگیرانه و ارتقایی را طراحی و اجرا نماید و نهایتاً بر این اساس مدلی کشوری به منظور اقدام در شبکه مراقبت‌های بهداشتی درمانی کشور طراحی شود.

امتیاز 5/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه