مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان

علی مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی امروز نظارت دلبخواهی است.
مصوبه مهم مجلس درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان

علی مطهری: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی امروز نظارت دلبخواهی است.

علی مطهری: نظارت شورای نگهبان دلبخواهی شده /مگر نظارت استصوابی امر بدون مرز است؟

بهارستان نشینان امروز مصوب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق «مواد قانون انتخابات مجلس» حاکم باشد.

علی مطهری در زمان بررسی این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: نظارت استصوابی فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم نظارت استصوابی امروز نظارت دلبخواهی است.

ما در انتهای این ماده قید «طبق مواد قانون» را اضافه کردیم چون نظارت استصوابی امری بدون مرز نیست.

ما مراجع چهارگانه را برای استعلام در زمان بررسی صلاحیت‌ها تعیین کردیم و اصلاحی در نظارت استصوابی ایجاد کردیم.

امتیاز 3.3/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه