مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین

چهل و دومین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین
مراسم دانش آموختگی در دانشگاه علوم انتظامی امین

چهل و دومین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین، با حضور سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی صبح امروز چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ در محل این دانشگاه برگزار شد.

امتیاز 3.56/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه