مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها

مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در ستاد ارتش برگزار شد
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها
مراسم بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت صیاد دلها

امتیاز 5/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه