مدیرعامل صندوق بین المللی پول: شاید سال آینده وضع از این هم بدتر شود.

مدیرعامل صندوق بین المللی پول گفت: بحران جهانی ناشی ازشیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشورهای در حال توسعه آسیب شدیدتری خواهد زد.
مدیرعامل صندوق بین المللی پول: شاید سال آینده وضع از این هم بدتر شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ایران زمین  مدیرعامل صندوق بین المللی پول گفت: جهان در معرض شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ است.

کریستالینا جورجیوا افزود: به خاطر همه گیری ویروس کرونا، اقتصاد جهانی رشد منفی خواهد داشت البته در صورت بهتر شدن وضعیت شیوع ویروس در نیمه دوم سال، شاید وضعیت اقتصاد جهانی در سال آینده کمی بهترشود اما اگر ویروس متوقف نشود وضع ممکن است بدتر هم بشود.

مدیر عامل صندوق بین المللی پول این سخنان را در شرایطی بیان کرد که قرار است هفته آینده، نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار شود.

کریستالینا جورجیوا اظهار داشت: بحران  همه گیری ویروس کرونا، به بازار های نوظهور و اقتصاد کشورهای درحال توسعه آسیب خواهد زد. سه ماه قبل رشد مثبت درآمد سرانه 160 کشور عضو این سازمان در سال 2020 را پیش بینی می کردیم اما امروز پیش بینی ما منفی بودن رشد سرانه 170 کشور در سال 2020 است.

 

 

امتیاز 4.3/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه