گزیده اخبار :

عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر پیشنهاد پوتین به آمریکا

ولادیمیر پوتین رهبر روسیه به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد دول دو کشور عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر از جمله فرآیندهای انتخاباتی را تضمین کنند.
عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر پیشنهاد پوتین به آمریکا

ولادیمیر پوتین رهبر روسیه به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد دول دو کشور عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر از جمله فرآیندهای انتخاباتی را تضمین کنند.

به گزارش ایران زمین به نقل از اسپوتنیک ، چنین پیشنهادی  در بیانیه رئیس جمهور روسیه منتشره توسط كرملین "درباره برنامه جامع اقدامات برای احیای همکاری روسیه و آمریكا در زمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی" موجود است.

در این بیانیه ، پوتین چالش زمان ما را "خطر رویارویی گسترده در حوزه دیجیتال" می نامد.

به گفته وی ، مسئولیت ویژه پیشگیری از آن بر عهده نقش آفرینان اصلی در زمینه امنیت اطلاعاتی بین المللی است و  در این رابطه روسیه به ایالات متحده پیشنهاد می كند برنامه جامع اقدامات عملی برای تنظیم مجدد روابط در زمینه استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به تصویب برسد.

در یکی از نکات بیانیه پوتین آمده است: " ، تضمینات در خصوص عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر از جمله فرآیندهای انتخاباتی  با در نظر داشتن امکان استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و روش های پیشرفته در یک شکل قابل قبول متقابل مبادله شود".

علاوه بر این ، پوتین نیاز روسیه و ایالات متحده برای حفظ کانال های ارتباطی برای کاهش تهدیدات هسته ای و تهدیدات در زمینه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را خاطرنشان می سازد.

در این بیانیه همچنین پیشنهاد تدوین و انعقاد توافق نامه دو جانبه بین دولتی در مورد "جلوگیری از حوادث در فضای اطلاعاتی"  مطرح شده است.

امتیاز 4.29/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه