طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد

این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.
طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه 24 فروردین قوه مقننه ، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ، با اصلاح چند ماده این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت ریئسه مجلس اصلاحیات کمیسیون را به شرح زیر قرائت کرد که تمامی آنها با موافقت بیش از دو سوم نمایندگان به تصویب رسید.

با توجه به اصلاح تبصره (1) ماده (1) اصلاح ماده(35) این قانون و همچنین تبصره ماده (2) موضوع اصلاح ماده 35 مکرر 1 ایراد شورای نگهبان و همچنین جز (7) بند (ب) ماده (35) قانون موضوع (1) به دو جزء به شرح زیر تفکیک شده و شماره اجزای بعدی به شرح زیر اصلاح شد: 7- عدم سوء سابقه امنیتی 8- عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی.

در تبصره (2) ماده 35 موضوع ماده (1) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جز (7) بند (ب) ماده (11) و (12) اصلاح می شود و یک سطر به ماده 35 مکرر 1 موضوع ماده 2 به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده 35 مکرر 1- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ 20 دی 96 این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و در شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی ، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد: 2- در جز 3 بند الف ماده 2 عبارت "مذهب جعفری اثنی عشری" جایگزین "مذهب تشیع" می شود. 3 – در جز 3 بند ب ماده 2 قانون واژه "جریان های " قبل از واژه "غربگرا" اضافه می شود.

ماده (11) به شرح زیر اصلاح می شود: یک تبصره به ماده (59) قانون به شرح زیر الحاق می شود: وزارت اصلاعات ، سازمان اثلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل و مستند ارائه کند و تاخیر ، مخل به کشف صلاحیت ها ، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات های تعزیری در ذیل موضوع ماده (19) قانون مجازات های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه 92 در دادگاه ها است، این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.  

 

امتیاز 5/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه