سرما اثری بر کرونا دارد؟

خانواده ویروس‌های کرونا در حالت منجمد بسیار پایدار هستند و حتی در دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد تا دو سال باقی می‌مانند.
سرما اثری بر کرونا دارد؟

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ایران زمین، در این روزهایی که بیشتر مشغله مردم دنیا، دست و پنجه نرم کردن با کووید_19 است، برخی از پرسش‌ها در مورد چگونگی بقا و از بین بردن این ویروس مطرح می‌شود.

یکی از متداول‌ترین سئوالاتی که پیرامون گند زدایی مواد از این وجود کووید_19 است، این است که آیا این ویروس در فریزر زنده می‌ماند یا سرما او را از بین می‌برد.

متخصصان به این پرسش اینگونه پاسح داده‌اند که خانواده ویروس کرونا ذاتا سرما دوست بوده و در دماهای پایین بهتر زنده می‌ماند. با این حال به دلیل جدید بودن کووید_19، یافته‌ها درباره آن هنوز قاطع و جامع نیست.

با توجه به مطالعات انجام شده بر روی ویروس‌های کرونا، می‌توان گفت که این خانواده از ویروس‌ها در حالت منجمد بسیار پایدار هستند و حتی در دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد تا دو سال باقی می‌مانند. 

همچنین شواهد نشان می‌دهد که قرار گرفتن در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت بیش از ۳۰ دقیقه، باعث کاهش قابل توجه ویروس می‌شود. بنابراین برای کاهش تعداد ویروس به گونه‌ای که دیگر قابل تشخیص نباشد، باید بیش از ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد باقی بماند.

مطالعه دیگری نشان می‌دهد که پس از قرار گرفتن ویروس سارس (از خانواده ویروس‌های کرونا) به مدت ۹۰، ۶۰ و ۳۰ دقیقه، به ترتیب در دمای ۵۶ درجه سانتی گراد، ۶۷ درجه سانتیگراد و ۷۵ درجه، قدرت عفونت‌زایی آن کاهش می‌یابد.

با توجه به یافته‌ها و مطالعات بر روی خانواده ویروس کرونا به نظر می‌رسد توانایی بقای این گروه از ویروس‌ها در نمونه‌های انسانی و محیط، نسبتاً زیاد است. ازآنجاکه این ویروس‌ها سرمادوست است، درنتیجه استراتژی نگهداری مواد در دمای پایین نظیر (انجماد) فریزر کردن نمی‌تواند باعث از بین رفتن این ویروس شود.

امتیاز 3.38/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه