زیردریایی بدون سرنشین پروژه CLAWS

در آمریکا زیردریایی ساخته می شود که بدون دریافت دستور، هدف را می زند.
زیردریایی بدون سرنشین پروژه CLAWS

در آمریکا زیردریایی ساخته می شود که بدون دریافت دستور، هدف را می زند.

به گزارش ایران زمین به نقل از « New Scientist»، در آمریکا زیردریایی ساخته می شود که بدون دریافت دستور، هدف را می زند. زیردریایی پروژه CLAWS می تواند بدون دخالت انسان تصمیم به حمله بگیرد.

این زیردریایی در اسناد مربوطه به عنوان سیستم خودکار تسلیحاتی که بتوان از آن بطور پنهان و سری در زیر آبها استفاده کرد تعریف شده است.انتظار می رود تمام آزمایشات آن تا سال 2023 به پایان برسد و به نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شود.

این زیردریایی مین های دریایی را نابود کرده و به شناسایی مسیر حرکت زیردریایی ها خواهد پرداخت.

 

امتیاز 4/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه