گزیده اخبار :

روزنامه های ورزشی پنجشنبه 4 اردیبهشت 99

روز سرنوشت ساز برای رای استیناف بازی جنجالی مدعیان قهرمانی و شایعه مذاکره مدیرعامل جدید برای بازگشت مرد محبوب ایتالیایی
روزنامه های ورزشی پنجشنبه 4 اردیبهشت 99

ایران ورزشی

خبر ورزشی

پیروزی

فرهیختگان

گل

شوت

ابرار ورزشی

هدف

روز سرنوشت ساز برای رای استیناف بازی جنجالی مدعیان قهرمانی و شایعه مذاکره مدیرعامل جدید برای بازگشت مرد محبوب ایتالیایی

امتیاز 3.64/5

دیدگاه کاربران

اعداد وارد شده صحیح نمی باشد
ثبت دیدگاه