روزنامه های ورزشی امروز؛ مگر با فوت پزشکان و پرستاران بیمارستان تعطیل شد؟

ستاد مقابله با کرونا امروز تصمیم نهایی راجب برگزاری رقابت های ورزشی را اعلام می کند
روزنامه های ورزشی امروز؛ مگر با فوت پزشکان و پرستاران بیمارستان تعطیل شد؟

هدف

شوت

گل

پیروزی

ابرار ورزشی

خبر ورزشی

فرهیختگان

ایران ورزشی

شهرآرا

ستاد مقابله با کرونا امروز تصمیم نهایی راجب برگزاری رقابت های ورزشی را اعلام می کند

امتیاز 3.15/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه