گزیده اخبار :

روزنامه های ورزشی امروز؛ سقوط به دسته دو مجازات تیم هایی که ادامه لیگ را تحریم کنند

قانون فدراسیون برای تیم هایی که ساز مخالف می زنند
روزنامه های ورزشی امروز؛ سقوط به دسته دو مجازات تیم هایی که ادامه لیگ را تحریم کنند

خبر ورزشی

پیروزی

گل

شهرآرا

شوت

فرهیختگان

قانون فدراسیون برای تیم هایی که ساز مخالف می زنند

امتیاز 3.41/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه