گزیده اخبار :

روزنامه های ورزشی؛ خودتحریمی در فوتبال!

اگر لیگ شروع شود همه بازیکنان و مربیان و باید تست کرونا بدهند
روزنامه های ورزشی؛ خودتحریمی در فوتبال!

ایران ورزشی

خبر ورزشی

هدف

گل

شوت

فرهیختگان

پیروزی

اگر لیگ شروع شود همه بازیکنان و مربیان و باید تست کرونا بدهند

امتیاز 3.45/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه