روزنامه های ورزشی؛ آغاز لیگ برتر باحضور تماشاگران!

برخی رسانه ها از احنمال شروع لیگ برتر با حضور تماشاگران با فاصله گذاری 50 درصدی سکوها خبر دادند
روزنامه های ورزشی؛ آغاز لیگ برتر باحضور تماشاگران!

ایران ورزشی

پیروزی

هدف

شوت

فرهیختگان

خبر ورزشی

ابرار ورزشی

گل

برخی رسانه ها از احنمال شروع لیگ برتر با حضور تماشاگران با فاصله گذاری 50 درصدی سکوها خبر دادند

امتیاز 3.33/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه