رئيس جمهور: به قولمان در بخش اقتصادی عمل می‌کنیم

ما به مردم قول دادیم که آمریکا در طرح شکست ملت در بخش اقتصادی ناموفق خواهد بود و به قولمان عمل می‌کنیم.
رئيس جمهور: به قولمان در بخش اقتصادی عمل می‌کنیم

رئيس جمهور:  اینکه گفته می شود دولت رشد اقتصادی مثبت نداشته غلط است

ما به مردم قول دادیم که آمریکا در طرح شکست ملت در بخش اقتصادی ناموفق خواهد بود و به قولمان عمل می‌کنیم. حقوق کارمند، کارگر و بازنشسته را سر موقع پرداخت کرده‌ایم.

دولت تا پایان دوره‌اش ۲ میلیون واحد مسکونی را به مردم تحویل می‌دهد/ این دولت اون دولت نداریم، همه یکی هستند/ تحویل مسکن در این دولت با دولت های قبل قایل مقایسه نیست.

امید زیادی داریم آمریکا دچار شکست شود.اما در عین حال موضع ما روشن است.اگر چنین قطعنامه ای در سازمان ملل  علیه ۲۲۳۱ تصویب شود به معنای نقض فاحش برجام است.

عواقب این کار به عهده کسانی که در این زمینه تلاش می کنند.

این که می گویند"طرح گشایش اقتصادی برای دولت آینده زحمت ایجاد خواهد کرد" دروغ و بی اساس است.

امتیاز 3.86/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه