گزیده اخبار :

جزئیات خدمات بیمه سلامت برای زنان روستایی

بیش از 57 میلیون خدمت پزشک، بیش از 14 میلیون خدمت ماما، بیش از 6 میلیون خدمت دهان و دندان و بیش از 3 میلیون ارجاع به متخصص به جمعیت روستائیان ارائه شده است
جزئیات خدمات بیمه سلامت برای زنان روستایی

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت با تشریح خدمات ارائه شده به زنان روستایی و با اشاره به ارائه گزارش فعالیت های دستگاه های دولتی در شاخص ترین اقدامات در زمینه زنان و خانواده گفت: خدمات بیمه سلامت در قالب بسته خدمات سطح اول برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی از طریق خرید خدمت از شبکه های بهداشتی درمانی و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی به کلیه افراد ساکن در روستا ارائه می شود. 
 
جزئیات برخی از خدمات رایگان بهداشتی به زنان روستا
محمدرضا میرزائی در ادامه افزود: بسته خدمات سطح اول در برنامه پزشک خانواده از سال 94 تاکنون به صورت سرپایی با کمترین میزان فرانشیز و بیشترین سطح دسترسی به جمعیت ساکن در روستاها از طریق مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و توسط 6 هزار و 989 پزشک، 5 هزار و 644 ماما و 2 هزار و 4 بهداشت کار دهان و دندان و دندانپزشک ارائه می شود. همچنین در جمع بندی عملکردی به عمل آمده در سال 98، بیش از 57 میلیون خدمت پزشک، بیش از 14 میلیون خدمت ماما، بیش از 6 میلیون خدمت دهان و دندان و بیش از 3 میلیون ارجاع به متخصص به جمعیت روستائیان ارائه شده است که حدود نیمی از این جمعیت بدون احتساب خدمات و مراقبتهای گروه های سنی ویژه زنان، مرتبط با زنان می باشد. 
 
وی با اشاره به توافقات صورت گرفته و پرداخت سرانه خدمات مراقبتی و پیشگیری از سوی سازمان بیمه سلامت، اظهار داشت: مراقبت های واکسیناسیون، مراقبت های پیش از بارداری، مراقبت های حین بارداری، اعزام مادران باردار در مراقبت های پرخطر و اعزام فوری در شرایط اظطرار، مراقبت های بارداری با فاصله کمتر از دو سال و غربالگری مادران معتاد باردار از خدمات رایگان و اختصاصی زنان ساکن در روستاها است. 
 
 
میرزائی در پایان گفت: خدمات دندانپزشکی به مادران باردار و شیرده شامل خدمات آموزش بهداشت دهان و دندان، ثبت اطلاعات وضعیت سلامت خدمات دهان و دندان، فیشور سیلانت تراپی، فلورایدتراپی، ترمیم دندان های دائمی با استفاده از آمالگام و کامپوزیت، کشیدن دندان های غیرقابل نگهداری دائمی، درمان پالپ زنده دندان های دائمی، جرم گیری و بروساژ و پالپوتومی برای زنان از خدمات رایگان است. 
 

امتیاز 5/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه