جزئیات حادثه ناوچه کنارک

شهادت تعدادی از تفنگداران نیروی دریایی ارتش/ شلیک از ناوشکن جماران علت حادثه
جزئیات حادثه ناوچه کنارک

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، در جریان رزمایش نیروی دریایی ارتش در دریایی عمان یک ناوچه مورد هدف قرار گرفته که کنجر به شهادت جمعی از پرسنل آن شده است.

 ظاهرا ناوچه کنارک از کلاس هندیجان، مامور آوردن هدف در محدود آتش بوده تا ناو جماران موشک کروز خود را روی آن هدف تست کند.

بعد از اینکه ناو کنارک از هدف جدا شده، ناو جماران موشک کروز خود را سمت هدف شلیک می کند. کروز های دریایی ما بر پایه هدایت ابنرسی به کمک ارتفاع سنج تا رسیدن به محدوده حضور هدف هستند و در فاز پایانی و محدوده حضور هدف، موشک به وسیله رادار فعال سیکر دماغه خود هدف را کشف می کند؛ بر روی آن قفل می شود.

 
 

متاسفانه در لحظه رسیدن موشک به محدوده حضور هدف، ناو کنارک به اندازه کافی از آن هدف تعبیه شده فاصله نگرفته بوده و از آنجایی که سطح مقطع راداری بزرگتری برای رادار جستجو گر موشک داشته، موشک روی آن قفل کرده و از سمت پاشنه و ارتفاع کم، ناو کنارک را مورد اصابت قرار داده است.

 فیلم لحظات اولیه پس از وقوع حادثه ناوچه کنارک

امتیاز 3.67/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه