گزیده اخبار :

توطئه‌ غیر قابل اجرایی به نام معامله قرن

معامله قرن یک توطئه آمریکایی است که هیچ وقت به وقوع نخواهد پیوست.
توطئه‌ غیر قابل اجرایی به نام معامله قرن

معامله قرن یک توطئه آمریکایی است که هیچ وقت به وقوع نخواهد پیوست.

امتیاز 4.43/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه