تلاش برای مهار آتشفشان

در تاریخ 18 آوریل، آتش نشان فعال در پایتخت آفریقای جنوبی خاموش شد
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان
تلاش برای مهار آتشفشان

امتیاز 5/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه