تبدیل گرمای تلفن همراه به برق توسط محققان چینی

این اختراع از هزینه اضافی برای خرید تلفن همراه جدید به دلیل خرابی باتری جلوگیری کرده و عمر تلفن همراه را افزایش می دهد.
تبدیل گرمای تلفن همراه به برق توسط محققان چینی


به گزارش پایگاه خبری ایران زمین، محققان چینی به تازگی موفق به توسعه هیدروژلی شده اند که می تواند گرمای تلفن همراه یا وسائل الکتریکی دیگر را به الکتریسیته تبدیل کرده و دمای آنها را کاهش دهد. محققان توانستند با کمک این اختراع تا 20 درجه سانتیگراد دمای باتری تلفن همراه را کاهش دهند، این لایه نازک هیدروژلی از پلیمر و آب تشکیل شده و می تواند گرما را از باتری کامپیوتر، تبلت و تلفن همراه دور گرده و از داغ شدن بیش از حد آنان جلوگیری کند. همچنین قادر است بخشی از گرمای جذب شده را به الکتریسیته تبدیل کند، این هیدروژل ترموگالوانیک روی باتری تلفن همراه نصب شده و ساختارش باتوجه به دما تغییر پیدا می کند.


در داخل این هیدروژل شبکه ای از پلیمر ارگانیک به نام "پلی اکریل آمید" قرار دارد که با آب و یون های ویژه ای پر شده است، وقتی هیدروژل شروع به گرم شدن می کند سون های فریسیانید و فروسیانید الکترون ها را از بین الکترود ها انتقال می دهند و الکتریسیته تولید می شود. در عین حال آب درون هیدروژل بخار می شود که موجب خنک شدن سطح آن می گردد، پس از هربار استفاده نیز هیدروژل آب مورد نیاز خود را از هوای پیرامون جذب می کند. آبی که داخل هیدروژل قراردارد طی فرایندی کنترل شده از آن فرار کرده و دوباره به آن برمی گردد.


محققان چینی برای آزمایش قابلیت های این هیدروژل آن را به باتری تلفن همراهی که با قالیت فست شارژ درحال شارژ بود وصل کردند، هیدروژل بخشی از گرمای گوشی را به 5 میکرو وات الکتریسیته تبدیل و دمای گوشی را 20 درجه سانتیگراد کاهش داد. به گفته محققان، اختراع آنها نه تنها برای نخستین بار وسائل برقی را خنک می کند بلکه بخشی از گرمای جذب شده ها هم به الکتریسیته تبدیل می کند. این اختراع از هزینه اضافی برای خرید تلفن همراه جدید به دلیل خرابی باتری جلوگیری کرده و عمر تلفن همراه را افزایش می دهد.
 

امتیاز 3.73/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه