تازه‌وارد‌ها به بورس چه کار کنند؟

رئیس اسبق هیأت‌مدیره سازمان بورس در مورد تازه‌وارد‌های به بورس می گوید.
تازه‌وارد‌ها به بورس چه کار کنند؟

رئیس اسبق هیأت‌مدیره سازمان بورس در مورد تازه‌وارد‌های به بورس می گوید.

رئیس اسبق هیأت‌مدیره سازمان بورس:

هیچ قانونی برای حمایت دولت در بازار سرمایه از متضرران نداریم و مردم خودشان باید از سرمایه‌های‌شان محافظت کنند.

افرادی که تازه به بورس پیوسته‌اند، به هیچ‌وجه دارایی‌های خود همانند منزل مسکونی یا خودرو را برای سرمایه‌گذاری در بورس نفروشند.

سهام داران خرد تازه‌وارد، به هیچ‌وجه تک‌سهم نخرند، چرا‌که تک‌سهم‌ها از هر شوکی متاثر می‌شوند؛ بهترین سرمایه‌گذاری خرید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که خطر و ریسک از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش می‌دهد. 

امتیاز 3.13/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه