برنامه امروز مدرسه تلویزیونی

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف در رشته‌های متفاوت تحصیلی که از شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود، اعلام شد.
برنامه امروز مدرسه تلویزیونی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ایران زمین، وزارت آموزش و پرورش، شب دوشنبه برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف در رشته‌های متفاوت تحصیلی که از شبکه های آموزش و چهار در روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر اعلام کرد:

شبکه چهار: 

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ صبح درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ صبح درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته های علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس علوم و معارف قرانی ۳ پایه ۱۲ رشته های علوم و معارف اسلامی

شبکه آموزش : 

متوسطه دوره اول

از ساعت۸ صبح ۸:۲۵ درس ریاضی۷ پایه هفتم

ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ صبح درس عربی پایه ۹

ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ درس ریاضی پایه هشتم

ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۳۰ درس آموزش قرآنی پایه هفتم

 دوره ابتدایی

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ کتاب قرآن و فارسی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ کتاب فارسی و نگارش پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

از ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰ کتاب قرآن و هدیه ها پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳:۲۰ کتاب فارسی و نگارش  پایه پنجم

از ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۵۰ کتاب مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم 

متوسطه دوم

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ درس ریاضی ۱پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی

ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ درس  نگارش ۱ پایه ۱۰ تمام رشته ها

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ درس فیزیک۲پایه ۱۱ رشته های  ریاضی 

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ درس ریاضی ۲ پایه یازدهم رشته های تجربی 

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ درس انسان و محیط زیست پایه ۱۱ تمامی رشته ها

 ساعت ۲۲ درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۲۲:۳۰ تا ۲۳ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

گفتنی است پس از تعطیلی مدارس به جهت جلوگیری از شیوع ویروس جدید کرونا که با نام علمی کووید_19 شناخته می‌شود، شبکه آموزش اقدام به تولید و پخش برنامه‌های کمک درسی برای دانش‌آوزان کرد. پس از هفته اول پخش این برنامه‌ها و مثبت ارزیابی کردن آموزش تلویزیونی، شبکه چهار صدا و سیما نیز به کمک شبکه ۀموزش رفته و اقدام به پخش بخشی از این برنامه‌ها کرد. 

شایان ذکر است که این روند آموزش، ممکن است بعد از بازگشایی مدارس نیز ادامه یابد تا به عنوان یک برنامه کمک درسی به موازات دروس مدرسه برای دانش‌آموزان سراسر کشور قابل مشاهده و استفاده باشد.

امتیاز 4.46/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه