الکاظمی رسما نخست ‎وزیر عراق شد

کابینه مصطفی الکاظمی رای اعتماد گرفت.
الکاظمی رسما نخست ‎وزیر عراق شد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایران زمین،جلسه رای اعتماد پارلمان به کابینه مصطفی الکاظمی بامداد پنجشنبه به ریاست محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق برگزار شد و الکاظمی رسما نخست‌وزیر شد.

جلسه رای اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی بامداد امروز، پنجشنبه پس از چند ساعت تاخیر برگزار شد و نمایندگان به کابینه دولت جدید عراق به ریاست الکاظمی رای اعتماد دادند.

پارلمان عراق در حقیقت به بخشی از اعضای کابینه الکاظمی رای اعتماد داد و نمایندگان حاضر در جلسه به استثنای نمایندگان فراکسیون دولت قانون از مجموع ۲۱ وزیر پیشنهادی به ۱۵ نفر رای اعتماد داد.

اسامی وزیران پیشنهادی که رای اعتماد گرفته‌اند به شرح زیر است:

رای اعتماد پارلمان عراق به على علي عبدالامير علاوي به عنوان وزیر دارایی

رای اعتماد پارلمان عراق به على خالد نجم به عنوان وزیر برنامه ریزی

رای اعتماد پارلمان عراق به على حسن محمد عباس به عنوان وزیر بهداشت

مجلس نمایندگان عراق به نازنین محمد وسو به عنوان وزیر عمران، مسکن و شهرداری‌ها رای اعتماد داد

رای اعتماد پارلمان عراق به ماجد مهدي علي به عنوان وزیر برق

رای اعتماد پارلمان عراق به على ناصر حسين بندر حمد به عنوان وزیر حمل و نقل

رای اعتماد پارلمان عراق به على عدنان درجال به عنوان وزیر وزرش و جوانان

رای اعتماد پارلمان عراق به بجمعه عناد وزیر دفاع

رای اعتماد پارلمان عراق به عثمان صوفي المشهداني به عنوان وزیر کشور عراق

رای اعتماد پارلمان عراق به منهل عزيز به عنوان وزیر صنعت

رای اعتماد پارلمان عراق به على اركان شهاب وزیر ارتباطات

مجلس نمایندگان عراق به نوار نصیف جاسن به عنوان وزیر بازرگانی رای اعتماد نداد.

مجلس نمایندگان عراق به على هشام صالح به عنوان وزیر فرهنگ رای اعتماد نداد.

مجلس نمایندگان عراق به على اسماعيل عبدالرضا به عنوان وزیر کشاورزی رای اعتماد نداد.

رای اعتماد پارلمان عراق به على عادل الركابي به عنوان وزیر کار و امورز اجتماعی

مجلس نمایندگان عراق به ثناء حكمت ناصر به عنوان وزیر مهاجرت و آوارگان رای اعتماد نداد.

رای اعتماد پارلمان عراق به علي حميد مخلف به عنوان وزیر اموزش و پرورش

مجلس نمایندگان عراق به مهدی رشید مهدی به عنوان وزیر منابع آبی رای اعتماد داد.

انتخاب وزیر خارجه و نفت به روزهای اآینده موکول شد.

بصورت رسمی 15 وزیر رای اعتماد گرفتند، 4 وزیر از پارلمان رای اعتماد نگرفتند و انتخاب 2 وزیر به روزهای آینده موکول شد و مصطفی الکاظمی بصورت رسمی نخست وزیر عراق شد.

امتیاز 3.57/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه