افزایش ریسک ابتلا افراد با گروه خونی A به کرونا ویروس

ترجیح حوزه اتصال گیرنده های کروناویروس برای شناسایی و اتصال به آنتی ژن گروه خونی A در ریه های افراد با گروه خونی A میتواند به فهم بهتر ارتباط بالقوه بین گروه خونی A و عفونت کووید-۱۹ کمک کند، اما مسئله چالش برانگیز این است که گروه خونی ارثی است و امکان تغییر آن وجود ندارد.
افزایش ریسک ابتلا افراد با گروه خونی A به کرونا ویروس

 

به گزارش پایگاه خبرگزاری ایران زمین، محققان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که افرادی که دارای نوع خاصی از گروه خونی هستند بیشتر احتمال دارد به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شوند، در بررسی های  جدید شواهد بیشتری دست پیدا کردند.

در این بررسی به طور خاص مشخص شد که کروناویروس به آنتی ژن های گروه خونی A موجود در سلول های تنفسی جذب می شوند. محققان روی پروتئینی در سطح کروناویروس موسوم به حوزه اتصال گیرنده ها (RBD) متمرکز شده که بخشی از ویروس است و به سلول های میزبان متصل می شود. این موضوع برای محققانی که سعی در فهم چگونگی آلوده شدن افراد به کروناویروس هستند یافته مهمی محسوب می شود.

در این مطالعه آزمایشگاهی، محققان چگونگی تعامل حوزه اتصال گیرنده های کروناویروس را با سلول های تنفسی و گلبولهای قرمز در گروه های خونی A ، B و O مورد بررسی قرار دادند.

نتایج نشان داد که حوزه اتصال گیرنده های کروناویروس تمایل دارند به گروه خونی A موجود در سلولهای تنفسی متصل شوند اما هیچ ترجیحی برای گلبولهای قرمز گروه خونی A یا سایر گروههای خونی موجود در سلولهای تنفسی یا گلبول قرمز ندارد.

ترجیح حوزه اتصال گیرنده های کروناویروس برای شناسایی و اتصال به آنتی ژن گروه خونی A در ریه های افراد با گروه خونی A میتواند به فهم بهتر ارتباط بالقوه بین گروه خونی A و عفونت کووید-۱۹ کمک کند.

به گفته محققان آمریکایی، جالب است که حوزه اتصال گیرنده های ویروسی فقط تمایل به آنتی ژن های گروه خونی A دارند که روی سلول های تنفسی هستند که نحوه ورود ویروس به بدن بیشتر بیماران و آلوده کردن آنان را نشان می دهد.

همچنین دانشمندان اظهار داشتند: گروه خونی یک چالش است زیرا ارثی است و امکان تغییر آن در افراد مختلف وجود ندارد. اما اگر بتوان از نحوه تعامل ویروس با گروه های خونی در افراد درک بهتری داشت می توان به داروهای جدید یا روش های پیشگیری دست پیدا کرد.

امتیاز 0/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه