آمادگی بین بخشی برای مقابله با زلزله تهران وجود ندارد

کرمی با اشاره به تعلیق جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران، گفت: جلسات هماهنگی بین دستگاهی متوقف شده و آمادگی برای مقابله با زلزله در تهران وجود ندارد.
آمادگی بین بخشی برای مقابله با زلزله تهران وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص وقوع دومین زمین لرزه در تهران به فاصله ۱۹ روز با اشاره به اینکه این زمین لرزه هم همانند زمین لرزه قبلی از منشا گسل مشا نشات گرفته است، گفت: وضعیت آمادگی این سازمان برای مقابله با زلزله در تهران همچون ۱۹ روز گذشته است و سوله های مدیریت بحران آماده وقوع زلزله هستند.

وی با بیان اینکه شدت این زمین لرزه به حدی نبوده است که نیازمند مداخله سازمان مدیریت بحران باشد، توضیح داد: زلزله تا عمق ۵.۵ ریشتر برای کلیت شهر تهران خطر آفرین نیست و تنها به بافت های خیلی فرسوده آسیب وارد می کند.

سازمان مدیریت بحران پروتکل جذب کمک های بین المللی را تدوین نکرده است

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران وقوع زلزله بالای ۶ ریشتر را برای تهران خطر آفرین دانست و اظهار داشت: با این شدت زلزله آمادگی شهر تهران به مرز بحرانی می رسد و اگر شدت زلزله به ۷ رشتر افزایش یابد، دیگر سیستم های متنوع پشتیبانی این شهر و حتی کشور امکان مدیریت نخواهند داشت و نیازمند بهره گیری از ظرفیت خارج کشور و کمک های بین المللی هستیم.

وی با بیان اینکه برای استفاده از کمک های بین المللی نیازمند تدوین پروتکل هستیم، ابراز داشت: تاکنون سازمان مدیریت بحران در این باره پروتکلی ارائه نداده است.

وزارت خارجه نحوه ورود کمک های خارجی را مشخص نکرده است

کرمی افزود: این پروتکل ها مشخص می کند که کمک های بین المللی از کدام کشور و نهاد بین المللی و از چه طریقی وارد کشور شود که وزارت خارجه باید این حدود را مشخص کند.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به اینکه دستگاههای مختلفی در تهران از جمله شهرداری، شرکت گاز، برق و آب طرح های مختلفی به منظور افزایش آمادگی شهر در مقابل زلزله با عمق بالای ۶ ریشتر تدوین کرده اند، ادامه داد: این برنامه ها همیشه در فصل تصمیم گیری و تخصیص بودجه فراموش می شوند.

از محتوای متنوع آموزشی در رسانه ملی استفاده نمی شود

وی از تهیه محتواهای فراوان آموزشی در شهرداری تهران برای فرهنگسازی در خصوص زلزله و آمادگی مردم خبر داد و گفت: رسانه ها به ویژه رسانه ملی از این بسته استقبال نمی کند.

کرمی میزان تامین اعتبار این سازمان از سوی شهرداری را مناسب خواند و ابراز داشت: هرچند اقدامات مناسبی انجام شده اما با توجه به کم توجهی های موجود از سوی نهادهای مسئول به وضعیت مطلوب نرسیدیم.

با تصویب قانون مدیریت بحران، شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به محاق رفت

وی با اشاره به تصویب قانون مدیریت بحران کشور از مردادماه سال گذشته گفت: با تصویب این قانون، دیگر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران تشکیل نشده و به این ترتیب دستگاه های مسئول نه تنها در مورد زلزله که در خصوص هیچ بحران احتمالی دیگری هماهنگ نیستند.

به گفته کرمی دبیرخانه این شورا پیش از تعلیق آن بر عهده شهرداری تهران بوده است.

امتیاز 3.13/5

دیدگاه کاربران

ثبت دیدگاه